Olsthoorn Ontwerp-Bouwadvies

Met ingang van 1 maart 2019 worden de werkzaamheden van Architectenbureau Barth voortgezet onder de naam Olsthoorn Ontwerp-Bouwadvies. Met hetzelfde enthousiasme gaat Olsthoorn Ontwerp-Bouwadvies verder op de weg van zuivere, logische en éénduidige oplossingen van ontwerp en uitwerking in nauwe samenwerking met een netwerk van professionals. Frank Olsthoorn blijft het aanspreekpunt voor alle zaken en is bereikbaar onder de bekende nummers en adressen.

Veldkersweg 10 | 3053 JR Rotterdam | 010 – 2762580 |
E info@olsthoornontwerp-bouwadvies.nl
olsthoornontwerp-bouwadvies.nl